• WR1
  • Vinge
  • Hjälm
  • Stand
  • Gånbro
  • Lindhov 01

Energismart tak med SolTech Energy

En av de senaste och smartaste uppfinningarna när det gäller energitak står Stockholmsbaserade SolTech Energy för.

KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Moberg förenade vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv och lyckades utveckla ett unikt solenergisystem. Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn, är en patenterad uppfinning. Solenergisystemet har fått namnet SolTech System och har blivit ett enkelt sätt att hjälpa husägaren att använda alternativa värmekällor och samtidigt göra en insats för både miljön och totalekonomin.

Solcellsbidrag

För installation av solceller kan man ansöka om statligt bidrag hos länsstyrelsen.  Som mest kan man få 35 procent av hela investeringskostnaden, vilket omfattar samtliga kostnader förknippade med solcellssystemet, inklusive moms, arbetskostnader och även eventuella projekteringskostnader.

Kontakta gärna Energimyndigheten eller din lokala länsstyrelse för mer information om bidraget.

Du kan också läsa mer om stödet här.

Lindhov Bygg och SolTech System

Lindhov Bygg har ett tydligt fokus på miljö- och energibesparande lösningar och har därför startat ett samarbete med SolTech Energy och blivit återförsäljare för SolTechs solenergisystem. Vi sköter allt från projektering till färdigställande, kontakta oss så hjälper vi er att bli energismarta!

Lindhov Bygg | Bryggavägen 110 178 31 Ekerö | Växel: 08-559 316 00 | e-post: klicka här!