• WR1
  • Vinge
  • Hjälm
  • Stand
  • Gånbro
  • Lindhov 01

Kulturminnesvård av Sundby Kvarn

I Sundby by, på Färingsö, står "Kajsa", en så kallad stolpkvarn som byggdes redan 1748. Typiskt för en stolpkvarn är att hela kvarnhuset vänds mot vinden när kvarnen ska mala.

Kvarnen ägs av Ekerö kommun som också initierade en restaurering av den.

- Vi blev totalentreprenör för restaureringen och arbetade i nära samarbete med arkitekt Leif Lindén. För att kunna restaurera och i vissa fall helt byta ut delar av fundamentet blev vi tvungna att lyfta hela kranen. Arbetet måste göras med stor hänsyn till ursprunget och med noggrannhet och precision för att inte förändra utseendet och funktionen, säger Mattias Rosberg, från Lindhov Bygg.

När fundamentet var färdigrestaurerat fick kvarnen även nya vingar. Dessa tillverkades i gran efter de gamla vingarnas mått och tjärades med trätjära. Kvarnmaskineriet är ursprungligen gjort i oxelträ och fungerade senast 1927.

- Med restaurerade vingar och nytt fundament är det faktiskt möjligt att mala med kvarnen igen, även om den i dag främst står på kullen som ett stolt och väl bevarat byggnadsminne.

Lindhov Bygg | Bryggavägen 110 178 31 Ekerö | Växel: 08-559 316 00 | e-post: klicka här!