• WR1
  • Vinge
  • Hjälm
  • Stand
  • Gånbro
  • Lindhov 01

Renovering och ombyggnation av Träkvista skola

När det ringde in till höstterminsstart i augusti 2013 stod Träkvista skola på Ekerö färdigrenoverad och välkomnade eleverna. Då hade ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete pågått i skolan i flera omgångar under det senaste året. Under hösten 2012 renoverade Lindhov Bygg skolans dusch- och omklädningsrum i gymnastiksalen. Det blev ett stort projekt som genomfördes i samarbete med Tumba Golvservice som auktoriserad våtrumsfirma.

Under hösten 2012 planerades en stor ombyggnad av skolans ventilationssystem i hus G. Arbetet påbörjades i januari 2013, fem fläktrum togs bort och ersattes med ett fläktrum - som placerades på taket. Parallellt med detta byttes även fönstren och golv, väggar och tak fick nya ytskikt. En ny rumsindelning enligt skolans önskemål har gjort det pedagogiska arbetet lättare.

- Vi har specialiserat oss på att kunna renovera även när det pågår verksamhet i byggnaden - utan att störa - och det gjorde vi här med, berättar VD Mattias Rosberg.

Under sommaren 2013 har hus C renoverats. Där har hemkunskapssalen, som tidigare låg i hus G, fått sin nya hemvist. Det byggdes en helt ny sal för ändamålet och Lindhov Bygg färdigställde även flera grupprum i samma byggnad.

I uppdraget har vi haft totalentreprenadansvar och samarbetat med flera av de underleverantörer vi litar på sedan flera år tillbaka; Byggnadstekniska byrån, Brandkonsulten AB, Ventilator, Nordisk Elmontering, Tumba Golvservice AB, Backeús rör AB samt Limpeza för rivning, sanering och byggstädning. Vi är själva mycket nöjda med arbetet och det var extra roligt att kunna konstatera att även skolans ledning och tekniska kontoret tyckte om slutresultatet.

Lindhov Bygg | Bryggavägen 110 178 31 Ekerö | Växel: 08-559 316 00 | e-post: klicka här!