• WR1
  • Vinge
  • Hjälm
  • Stand
  • Gånbro
  • Lindhov 01

Vi utför tillbyggnader av hus och företag

Ett av Ekerös kommuns äldreboenden hade sin verksamhet i två separata fastigheter. En äldre fastighet och en nybyggd. Varje gång personalen behövde gå över till den andra avdelningen blev de tvungna att gå ut och korsa promenadvägen för att komma in i den andra fastigheten. Det blev krångligt, tidsödande och opraktiskt.

Kommunen ville koppla ihop de båda fastigheterna och Lindhov Bygg vann upphandlingen. Bygglov fanns och lösningen blev att binda samman de båda husen med en gångbro.

- Vi byggde en inglasad gångbro så att man numera kan gå torrskodd mellan de båda lokalerna även om det regnar eller om snön yr utanför, berättar Mattias Rosberg, på Lindhov Bygg.

Lindhov Bygg | Bryggavägen 110 178 31 Ekerö | Växel: 08-559 316 00 | e-post: klicka här!